Firemní dny JMK


Dne 2. 3. 2023 se účastnilo 8 žáků třídy EPO2B Firemních dnů JMK ve VIDA! Science centrum Brno. Soutěž byla realizována JA Czech pod iKAP II JMK. Náš žák Sedrik Šenk byl členem vítězného týmu v kategorii Nejlepší podnikatelský nápad, za což mu gratulujeme! Poděkování ovšem patří všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili. Byli aktivní, přinášeli do týmů řešení a skvěle prezentovali své nápady a odnesli si spoustu zkušeností.

Do soutěže se přihlásilo 12 středních škol s 96 žáky. Žáci byli namíchání do týmů tak, aby se vzájemně neznali. Žáci plnili úkol, se kterým jim pomáhali mentoři z praxe. Svá řešení pak prezentovali před ostatními týmy a před porotou. Soutěžilo se ve třech soutěžních kategoriích – Nejlepší prezentace, Nejlepší podnikatelský nápad a Absolutní vítěz.