Firemní dny Jihomoravského kraje v rámci projektu iKAP JMK II

Dne 10. května 2022 proběhl druhý ze tří ročníků soutěže Firemní dny Jihomoravského kraje, který pořádala organizace JA Czech ve spolupráci s environmentální vzdělávací organizací Lipka. Soutěž je inspirovaná evropským konceptem soutěže tzv. „Innovation Days“, kde žáci z různých typů středních škol zpracovávají zadaný soutěžní úkol v týmech za účasti a podpory mentorů z praxe.

Žáci mají příležitost se zdokonalit v dovednostech projektového řízení a plánování, týmové spolupráce s novými kolegy, trénování kreativity a prezentace svých nápadů. Své výsledky na závěr akce prezentují před odbornou porotou složenou ze zástupců firem. Druhý ročník soutěže se zaměřil na vylepšení podmínek pro život v Jihomoravském kraji.

Naši žáci byli velmi aktivní ve všech týmech.

Marek Letev, IT3A

Michal Poupera, IT3A

Monika Růžičková, EPO3

Vendula Eclerová, EPO3

Markéta Svobodníková, EPO3

Nejlepší podnikatelský nápad

Vítězný projekt: Podpora turistiky a kultury formou aplikace

Tým TOŽ OKOŠTUJ zastupoval SŠTE žák třídy IT3A Michal Poupera

Nejlepší prezentace

Vítězný projekt: Dostupnější doprava pro studenty

Tým CYKOLOM zastupovala naši školu žákyně EPO3 Markéta Svobodníková

Blahopřejeme všem vítězům!