Finanční gramotnost do škol a Podnikavost.cz

Jsme velice rádi, že se naše škola zapojuje do různých projektů a jsou přínosem pro rozvoj našich žáků. Všem našim učitelům, kteří jsou takto „PODNIKAVÍ“ ve svých hodinách děkujeme. Příkladem může být i spolupráce s yourchance, o.p.s., kde byl zveřejněn článek o naší diamantové cestě v rámci finanční gramotnosti.

První diamantový certifikát Finančně gramotné školy mezi středními školami získala naše škola Střední škole technická a ekonomická v Brně, Olomoucká 61, viz Sdílení dobré praxe.

Povídání o tom, jak k výuce Finanční gramotnost ve škole přistupují, jak ji realizují a co vše dělají pro to, aby byli studenti a okolí opravdu finančně gramotní, najdete v rozhovoru s Ing. Bc. Martin Svoboda, DiS., MBA, učitelem ekonomických předmětů na naší škole.

O úspěchu se dozvíte i na facebooku.