Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Den otevřených dveří

Den otevřených dveří Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK), který se uskuteční v sobotu 11. ledna 2020 na hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 1/2 Praha 1.

Zájemci o studium se zde dozvědí vše ohledně přijímacího řízení, zahraničních pobytů i studia jako takového. Kromě prezentací všech otvíraných bakalářských a magisterských programů se můžete těšit i na představení studentských spolků či produkce Vydavatelství FF UK.

Den otevřených dveří FF UK 2020_malý