Festival mezinárodního vzdělávání – Příští stanice svět!

5 měst, 5 vlakových nádraží, 5 dnů nabitých informacemi o studiu, stážích a dobrovolnictví v zahraničí a účast našich absolventů a koordinátorky projektů Erasmus + na festivalu v Brně!!!

Programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity letos vstoupily do nového období, které přináší ještě více možností pro všechny zájemce o mezinárodní studijní pobyty, stáže nebo dobrovolnictví. Dům zahraniční spolupráce (DZS) vypravil při této příležitosti v polovině září do pěti českých měst speciální vlak v rámci pětidenního festivalu mezinárodního vzdělávání Příští stanice svět.

Akce začala v Praze 14. září, pak směřovala do Plzně, Liberce, Olomouce a konečnou stanicí bylo v sobotu 18. září Brno.

Ve dvou vagónech a na hlavním pódiu byly pro diváky připraveny workshopy s odborníky, besedy s absolventy a diskuse se známými osobnostmi spjatými s Erasmem+ nebo Evropským sborem solidarity. Na festivalu jste si mohli poslechnout příběhy dobrovolníků, zjistit, jak se seznámit a najít přátele v cizí zemi, nebo co si zabalit do kufru, abyste cestovali ekologicky.

Naše škola se jako jediná škola z Brna aktivně zúčastnila festivalu 18. září. Naši absolventi Michael Čermák (obor IT) a Lenka Mrhačová (obor EPO) v Malém voze od 16:10 do 16:30 odpovídali na otázky moderátorů a zajímavě vyprávěli o svých zážitcích a zkušenostech z 3měsíční stáže ve Velké Británii v roce 2019. I přes menší návštěvnost přitáhla beseda s našimi absolventy velkou pozornost téměř všech mladých lidí, kteří byli na festivalu.

Velký zájem také vzbudila účast koordinátorky projektů Erasmus+ Mgr. Olgy Myslíkové v programu Letem světem v Malém voze od 18:00 do 18:45, která ve své prezentaci a následně při odpovídání na otázky moderátorů přesvědčila, že projekty Erasmus+ jsou pro mladé lidí a žáky střední školy nejlepší příležitostí, jak získat první zkušenosti se stáží a prací v cizině, možností získat odborné dovednosti a znalosti a zlepšit se v komunikaci v anglickém jazyce.

Celou akcí provázeli dva známí mladí moderátoři Johan Mádr a Ondřej Havel, kteří rovněž vyzpovídali i účastníky z naší školy.

Z bohatého doprovodného programu můžeme vyzdvihnout například slam poetry, bubenickou show, talkshow se známou herečkou Barborou Goldmanovou a zpěvačkou a herečkou Barborou Polákovou a dvě koncertní vystoupení, pravě Barbory Polákové a skupiny The Tap Tap.

I když byl vstup na akci zdarma, je smutné, že akce neměla takovou návštěvnost, jakou by si zasloužila.

Věříme ale, že účast našich absolventů a Olgy Myslíkové ovlivnila názory a přesvědčení všech přítomných mladých lidí, kteří ještě nebyli rozhodnuti, aby vyjeli na stáž přes program Erasmus+, aby se projektu v novém období a v jeho různých podobách zúčastnili.