FAKTUROID – webinář

Dne 14. února 2022 pro část žáků EPO3 byl připraven online webinář v rámci projektu spolku „Můžeš podnikat“. Online webinář byl pro žáky veden Lukášem Konarovským, zakladatelem firmy Fakturoid.

Obsah webináře byl koncipovaný jako přímý vstup/exkurzi do firmy, která dokáže fungovat plně on-line, s programátory a ostatními zaměstnanci, kteří umí pracovat s procesem tzv. tvarování a know-how v oblasti marketingu, které může převzít, ať už budoucí podnikatel či zaměstnanec.