Exkurze Praha 2022


Ve dnech 14. – 16. listopadu 2022 třídy ME 4A, ME 4B a ME 4C navštívily Prahu. Je pravdou, že odmaturovat a nepoznat hlavní město to by byl nedostatek ve vzdělání.

Ubytováni jsme byli v jednom z křídel Tyršova domu na  Kampě, všechny historické památky byly nadosah. Milovníky techniky oslovila exkurze na Letišti Václava Havla, kde s průvodcem měli možnost vidět celý areál letiště a podívat se i do hangárů na opravy a rekonstrukce letadel. Nezklamaly ani tradiční místa, která návštěvníci Prahy neopomenou zhlédnout, Pražský hrad, Královská cesta, Karlův most, Staroměstská radnice. Návštěvu areálu židovského muzea obohatila přednáška o židovských autorech.

Jeden večer jsme věnovali návštěvě divadelního představení Miláček od slavného autora Guy de Maupassanta, jehož aktualizované provedení v Divadle na Vinohradech všechny uchvátilo. Zlatá kaplička také nezklamala, vždyť jen její prohlídka dala všem možnost nasát atmosféru doby českých buditelů. Den před 17. listopadem – procházka Národní třídou a Václavským náměstím umožnila poznat místa historických událostí z roku 1989. Nakonec Vyšehrad, sice počasí nám nepřálo, ale nezastavit se zde, to by  nebyla exkurze  Prahy úplná.

Doufám, že mohu za všechny říci, že se návštěva Prahy vydařila a všem přinesla spoustu nových poznatků, zážitků a možná i přátelství.