Exkurze do JE Dukovany

Ve dnech 25.11., 27.11. a 29.11. se šest tříd třetích ročníků zúčastnilo exkurze do JE Dukovany. Jednalo se o třídy IT3B, PSP3, ME3A, ME3B, ME3C a MS3B. A zde jsou dojmy studentů jedné ze jmenovaných tříd: 27. listopadu 2013 se třídy IT3B a PSP3 za doprovodu paní učitelky Morbacherové a Bystroňové zúčastnily exkurze v informačním centru jaderné elektrárny Dukovany. Na místo jsme se přesunuli autobusem. Nejprve jsme zhlédli dva krátké filmy. V prvním byl popsán způsob, jakým získáváme energii pomocí štěpné jaderné reakce a ve druhém byla zachycena historie elektrárny. Paní průvodkyně nám vysvětlily, jak probíhá „výroba“ energie, a popsaly bezpečnostní systémy a opatření. Prohlédli jsme si model reaktoru, dozvěděli jsme se, z čeho se skládá a jak probíhá jeho údržba. A poté i model celé elektrárny. Do Brna jsme se vrátili plni nových informací a zážitků.
Marek Omasta + Tomáš Bravený  (IT3B)