Evropské dny Erasmus+ 2023

Ve dnech  9. 10. – 14. 10. 2023 proběhne celoevropská kampaň Erasmus Days, jejímž smyslem je sdílet pozitivní zkušenosti s programem Erasmus+ a šířit výsledky konkrétních vzdělávacích projektů. I letos se znovu zapojíme do oslav Erasmus DaysDne 11. 10. pro žáky učebních oborů 1. a 2. ročníků proběhne beseda s ambasadory sítě Euroučeň Patrikem Havelkou a Vojtou Syslem.

12. 10. a 13. 10. seznámíme blíže s programem Erasmus+ všechny třídy 2. a 3. ročníků maturitních oborů.

Kampaň Erasmus Days iniciovala francouzská národní agentura v roce 2017 u příležitosti oslav 30. výročí vzniku programu Erasmus. Zúčastnilo se celkem 11 zemí. O rok později se počet zapojených zemí zvýšil na 39. Přidala se také Česká republika, která v té době slavila 20. výročí zapojení do evropských vzdělávacích programů Erasmus a Mládež. A v roce 2019 se v rámci Erasmus Days uskutečnilo bezmála 4000 akcí v 53 zemích Evropy i v zámoří. Česká republika patřila se 135 akcemi k nejaktivnějším. Naše škola byla také mezi nejaktivnějšími účastníky a od začátku kampaně se zapojila do oslav Erasmus Days před pandemií Covid 19 a virtuálně během pandemie.

I letos se naše škola, jako velmi aktivní realizátor vzdělávacích projektů Erasmus+, bude se podílet na oslavách Erasmus Days.

Během oslav na naší škole budou mít žáci možnost se v zajímavých prezentacích dozvědět informace o programu Erasmus+ a sítě Euroučňů, o aktivitách naší školy v loňském školním roce, podívat se na film ze stáží v Irsku, naživo slyšet dojmy účastníků programu, zúčastnit se kvízu o programu Erasmus+ a o projektech na naší škole.

11. 10. proběhne slavnostní předávání certifikátů všem účastníkům z řád žáků a pedagogů projektu Erasmus+ v loňském školním roce, které bude zakončené vysazením stromu Erasmus+ na pozemku školy, což bude připomínat všem aktivní zapojení školy k programu Erasmus+ a sítě Euroučeň a zároveň přispěje ke zmenšení uhlíkové stopy spojené s výjezdem žáků.

Ve 3. patře až do konce ledna proběhne výstava fotek Patrika Havelky z mezinárodního setkání Euroučňů na Azorských ostrovech a ze stáže v Irsku, kterých se Patrik zúčastnil.

Doufáme, že akce i letos bude úspěšná a že oslavy Erasmus Days se na naší škole povedou a přispějí k propagaci programu Erasmus+ a k zájmu žáků o účast v projektech.

Mgr. Olga Myslíková a PhDr. Věra Benediktová