Evropské dny Erasmus+ 2023

V uplynulých dnech od 10. do 13. října 2023 jsme uspořádali na naší škole výjimečnou akci Erasmus Days, která byla součástí celoevropské kampaně s cílem sdílet pozitivní zážitky spojené s programem Erasmus+ a sítí Euroučňů. Naše škola se dlouhodobě angažuje v evropských projektech, a proto jsme měli hodně co říct k tomuto tématu.

Rozhodli jsme se, že letošní kampaň bude mnohem komplexnější a zahrne více různorodých aktivit. Dne 10. října  2023 jsme ve 3. patře připravili výstavu fotografií ambasadora sítě Euroučňů Patrika Havelky, které pořídil během své účasti na mezinárodním setkání Euroučňů na Azorských ostrovech a během své stáže v Irsku. Tato výstava bude k vidění až do konce ledna a již nyní získala mnoho kladných ohlasů od žáků a zaměstnanců školy. Téhož dne probíhala otevřená beseda s ambasadory sítě Euroučňů, Patrikem Havelkou a Vojtou Syslem ve třídě DNS1.

Dne 11. 10. 2023 se žáci, ambasadoři sítě Euroučeň, Patrik Havelka a Vojta Sysel, zúčastnili besedy s dalšími žáky, a to žáky učebních oborů 1. a 2. ročníků, na které povyprávěli o programu Erasmus+, síti Euroučeň a o jejich zkušenostech s projekty a s aktivitami sítě Euroučňů.

Odpoledne téhož dne proběhlo slavnostní předání certifikátů účastníkům loňských výjezdů  účastníkům krátkodobých a dlouhodobých mobilit žáků, pedagogům vyjíždějícím na stínování a ambasadorům sítě Euroučeň.

Událost vrcholila vysazením stromu Erasmus+ na školním pozemku před tělocvičnou, symbolizujícím aktivní zapojení školy do programu Erasmus+ a sítě Euroučňů, a zároveň přispívajícím k ochraně životního prostředí a ke zmenšení uhlíkové stopy spojené s výjezdem žáků.

Oslavy Erasmus Days pokračovaly 12. a 13. října 2023, kdy byli žáci 2. a 3. ročníků maturitních oborů detailně seznámeni s programem Erasmus+ a sítí Euroučňů. Do realizace těchto aktivit jsme zapojili účastníky měsíčních a tříměsíčních stáží, kteří pomohli s přípravou celého programu a přidali několik inspirativních nápadů z pohledu mladých lidí. Žáci se dověděli mnoho informací o aktivitách programu Erasmus+, shlédli velmi poutavý a profesionálně zpracovaný film od účastníka měsíční stáže – žáka Lukáše Plotěného ze třídy ME4A a mohli si tak vytvořit obrázek o průběhu stáží. Zajímavý obsah prezentace nejen žáky bavil, ale také je motivoval k účasti v projektu.

Neméně úspěšnou částí celé akce byl závěrečný kvíz na platformě Kahoot, který testoval pozornost žáků během prezentací. Vítězové kvízu obdrželi od naší školy výhru.

Celkově lze říci, že kampaň Erasmus Days na naší škole překonala naše očekávání a získala velmi pozitivní odezvu od žáků i pedagogů, což nás těší, a tak můžeme předpokládat, že ji budeme opakovat i příští rok.

Mgr. Olga Myslíková a účastníci kampaně