Evropské dny Erasmus+ 2022

Dne 13.– 14. 10. 2022 proběhne celoevropská kampaň Erasmus Days, jejímž smyslem je sdílet pozitivní zkušenosti s programem Erasmus+ a šířit výsledky konkrétních vzdělávacích projektů.
I letos se znovu zapojíme do oslav Erasmus Days a dne 13. 10. a 14. 10. seznámíme blíže s programem Erasmus+ téměř všechny třídy třetích a druhých ročníků.

Kampaň Erasmus Days iniciovala francouzská národní agentura v roce 2017 u příležitosti oslav 30. výročí vzniku programu Erasmus. Zúčastnilo se celkem 11 zemí. O rok později se počet zapojených zemí zvýšil na 39. Přidala se také Česká republika, která v té době slavila 20. výročí zapojení do evropských vzdělávacích programů Erasmus a Mládež. V roce 2019 se v rámci Erasmus Days uskutečnilo bezmála 4000 akcí v 53 zemích Evropy i v zámoří. Česká republika patřila se 135 akcemi k nejaktivnějším. Naše škola byla také mezi nejaktivnějšími účastníky a od začátku kampaně se zapojila do oslav Erasmus Days před pandemií Covid 19 a virtuálně během pandemie.
I letos se naše škola, jako velmi aktivní realizátor vzdělávacích projektů Erasmus+, bude se podílet na oslavách Erasmus Days.
Během oslav na naší škole budou mít žáci možnost se v zajímavých prezentacích dozvědět informace o programu Erasmus+ a o aktivitách naší školy v loňském školním roce, podívat se na film z minulé výzvy, naživo slyšet dojmy účastníků programu, zúčastnit se kvízu o programu Erasmus+ a o projektech na naší škole.
Rovněž na Facebooku projektů proběhne hlasování o nejlepší fotku ze stáže.
Doufáme, že akce i letos bude úspěšná a že oslavy Erasmus Days se na naší škole povedou a přispějí k propagaci programu Erasmu+ a k zájmu žáků o účast v projektech.

 

Mgr. Olga Myslíková a PhDr. Věra Benediktová