Evropské dny Erasmus+ 2022

Ve dnech 13. -14. 10. 2022 proběhla v naší škole akce Erasmus Days, která je součástí celoevropské kampaně Erasmus Days a která má za úkol sdílet pozitivní zkušenosti s programem Erasmus+. Protože je naše škola zapojena do evropských projektů už dlouho, máme k tomuto tématu co říci.

Rozhodli jsme se pojmout kampaň jako seznámení žáků prvních a druhých ročníků s programem Erasmus+ a propagovat jej tak, aby v příštím roce už žáci věděli, o co jde, a do projektu Mobilit se přihlásili. Dále jsme oslovili i žáky třetích maturitních ročníků a druhých učňovských ročníků, kteří mají možnost se letos přihlásit a vyjet na stáž do Dublinu v Irsku. K realizaci celé akce jsme přizvali účastníky měsíčních a tříměsíčních stáží, kteří nám pomohli s přípravou koncepce celé akce a přidali několik podnětných návrhů z pohledu mladých lidí. Tak se zrodil velmi nápaditý obsah, který zúčastněné žáky pobavil a zároveň je namotivoval k účasti v projektu. Žáci se dověděli mnoho informací o aktivitách programu Erasmus+, shlédli film poskládaný ze střípků zážitků účastníků a mohli si tak vytvořit obrázek o průběhu stáží.

Velmi úspěšnou součástí celé akce byl i závěrečný kvíz na Kahoot, který vyzkoušel žáky, jak byli pozorní při prezentacích. Po okamžitém vyhodnocení vždy nejlepší účastník soutěže obdržel dárek od naší školy.

Můžeme říci, že kampaň Erasmus Days byla na naší škole velice úspěšná, splnila či dokonce převýšila naše očekávání, a podle kladného ohlasu žáků lze předpokládat, že ji budeme opakovat i v příštím roce.

Mgr. Olga Myslíková
PhDr. Věra Benediktová