Evropa ve škole

Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen „NIDV“) a Český národní komitét pořádal literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole 27. ročník – 2017/2018

I v letošním roce se naši žáci účastnili literární části soutěže „ Evropa ve škole“ . Hlavní téma pro rok 2017/2018 znělo „Přemýšlej, na čem staví Evropa“. Na 1. místě ve 3. kategorii (žáci od 13 do 16 let) se umístila naše žákyně třídy EPO1 – Kateřina Fajstlová. 3. místo v této kategorii obsadil také žák naší školy – Danylo Popovyč ze třídy IT2A.
Ve 4. kategorii (žáci od 18 do 21 let) se na prvním místě umístil Lukáš Olša ze třídy IT3B a 3. místo obsadil také žák této třídy – Viktor Stehlík. Všichni ocenění žáci postupují do ústředního kola.
Gratulujeme.