Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě pro naší školu!

erasmus_plus_erasmusLetos ve Výzvě 2017 Dům zahraniční spolupráce udělil naší škole Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě č. 2017-1-CI01-KA 109-035832 v programu Erasmus+ na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Tento certifikát uznává, že škola řídí vysoce kvalitní projekty mobility a oceňuje úsilí školy o dosažení vyšší míry internacionalizace při odborném vzdělávání a přípravě prostřednictvím programu Erasmus+.
Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě rovněž uznává vysokou kvalitu předchozích projektů mobility, dlouhodobý závazek soustavně zdokonalovat mobility a strategický přístup organizace k začleňování mezinárodních mobilit do svých činností, aby hranice nepředstavovaly pro absolventy školy překážku v získání práce nebo zahájení svého podnikání, v plynulém použití cizích jazyků při práci v cizojazyčném prostředí, k čemuž přispívají právě odborné stáže a pobyty v zahraničí.
Doufáme, že Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě pomůže škole dále rozvíjet evropské internacionalizační strategie a naplnit dlouhodobé strategie vývoje školy, co se týče nadnárodních mobilit, což zahrnuje zvýšení počtu mobilit žáků a pracovníků, vytvoření efektivní mezinárodní spolupráce, která by zajistila výměnu zkušeností a zavedení inovativních a osvědčených vyučovacích metod a nástrojů a povede k profesnímu růstu pracovníků školy, managementu, k zvýšení konkurenceschopnosti našich žáků a zajistí dlouhodobou udržitelnost školy na trhu vzdělávání.