Elektropneumatické řídící systémy

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 32 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • opakování základních zapojení
 • schématické značení (schémata, funkční diagramy)
 • zvláštní prvky řídicích systémů – metody návrhu
 • vytváření schémat zapojení, sekvenční řízení a rozsáhlejších řídících systémů
 • využití návrhu pomocí orientovaných grafů, logiky a sekvenční logiky
 • čtení schémat zapojení
 • doplňkové ovládací funkce
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, mistry, konstruktéry, projektanty, učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • poznat možnosti rozsáhlejších systémů elektropneumatického řízení
 • naučit se číst složitější schémata
 • vytvářet a uvádět do provozu řídicí systémy s návazností na logické obvody, sekvenční obvody,PLC a soft PLC systémy
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo