Efektní chemie

chemie3V úterý 14. března a ve středu 15. března si pro žáky prvních ročníků maturitních oborů naší školy připravil přednášku pan Jan Bílek z projektu Efektní chemie. Tento projekt si klade za cíl studentům ukázat praktickou chemii záživnějším způsobem než pouze “vzorečky a teorie na papíře”. Během dvouhodinového programu studenti viděli nejběžnější reakce a jejich doprovodné jevy z anorganické i organické chemie, vlastnosti látek podle jejich skupenství, využívání konkrétních nezávadných látek pro zkoumání podzemních vod a mnoho dalšího. Program byl pro studenty přínosný a doufáme, že se nám ho podaří zrealizovat i pro další generace prváků.
Michael Čermák (IT1A)
chemie6chemie5chemie4chemie3chemie2chemie7