E-mailové schránky 1. ročníků

Žádám učitele předmětů ICT  a  PVY  v 1. ročnících, aby provedli ve svých hodinách prvotní přihlášení žáků do školní pošty na gmailu.

e-mail má tvar:  osobní číslo+příjmení@sstebrno.eu ,  např. 54555novak@sstebrno.eu
heslo: sdělím na dotaz

Děkuji.
Ing. Miloš Kříž