Dny otevřených dveří na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

Fakulta pořádá speciální dny otevřených dveří. Studenti posledních ročníků zde budou mít příležitost seznámit se se zaměřením a obsahem vzdělávání v oblasti bezpečnosti a obrany státu včetně návštěvy laboratoří, s podmínkami přijímacího řízení, průběhem studia i uplatněním absolventů v ozbrojených silách po ukončení studia. Uzávěrka přihlášek ke studiu je 31.3.2018
19.3.2018 v 10:00 – uchazeči o elektro specializace
22.3.2018 v 10:00 – uchazeči o strojní specializace

informace o DOD