Dluhové poradenství

Dne 29. dubna 2022 se pro třídy STR2 a EPO3 uskutečnila přednáška „Dluhové poradenství“ v rámci finanční gramotnosti. S problematikou dluhového poradenství nás seznámil Bc. Jan Dvořáček – Koordinátor Dluhové poradny a Koordinátor projektu Na cestě k zaměstnání z Centra pro lidi sociálně znevýhodněné – Celsuz“.

Seznámil nás se zprostředkováním kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory a následná asistence při komunikaci s nimi. S právní pomocí: pomoc při sepsání Návrhu na povolení oddlužení – tzv. „Osobní bankrot“ a právní pomocí uživateli služby v legislativě týkající se oblasti dluhové problematiky (orientace v otázkách spojených s exekucí majetku, insolvenční zákon apod.).