Den Země

den_zeme2Opět 26. 4. 2019 jsme zorganizovali Den Země pro děti v ekoškolce Jamborova, v Brně Židenicích. V první části programu nás paní učitelka seznámila s přírodní zahradou. Ve druhé části jsme se rozdělili na skupiny. Ty pracovaly s dětmi na stanovištích. Děti plnily úkoly, které jsme si pro ně připravili. Následovalo vyhodnocení a odměna – krásná pouzdra s podmořským světem. Celá návštěva mateřské školky se všem moc líbila a odměnou za uspořádání Dne Země byla obrovská radost na tvářích všech dětí.

den_zeme1den_zeme3

Mgr. Kukletová a žáci EPO2