Den Země

20180426_1Ve čtvrtek 26. 4. jsme opět zorganizovali Den Země pro děti v ekoškolce Jamborova, v Brně Židenicích. V první části programu nás paní učitelka seznámila s přírodní zahradou. Ve druhé části jsme se rozdělili na skupiny. Ty pracovaly s dětmi na stanovištích. Děti plnily úkoly, které jsme si pro ně připravili. Následovalo vyhodnocení a odměna – krásné složky s podmořským světem.
Celá návštěva mateřské školky se všem moc líbila a odměnou za uspořádání Dne Země byla obrovská radost na tvářích
všech dětí.

Mgr. Kukletová a žáci EPO 3