Den bezpečnějšího internetu 2014

Naše škola se rozhodla zapojit se do kampaně Safer Internet Day 2014, jehož cílem je zvyšovat u mladých lidí povědomí o možnostech nebezpečí na internetu a o pravidlech jeho zodpovědného užívání.
SŠTE realizovala v letech 2012 – 2013 úspěšný eTwinningový projekt s názvem SAFETIQUETTE, který byl zaměřen na bezpečnost na internetu. Projekt získal ocenění kvality Quality Label, evropský certifikát kvality a také 2. místo v soutěži o národní cenu eTwinning.
Cílem projektu bylo prostřednictvím dílčích aktivit vytvořit text a grafický návrh letáku pro mladé uživatele internetu poskytující praktické rady, jak se na internetu chovat bezpečně.
Vzhledem k úspěšnosti projektu bychom rádi zpřístupnili vypracovanou metodiku více žákům naší školy, proto jsme se rozhodli v rámci akce Safer Internet Day zorganizovat soustředění, během kterého skupina žáků druhého ročníku oboru IT projde během jednoho dne hlavní aktivity projektu včetně vytvoření výše zmíněného letáku.
Vytvořené letáky budou zveřejněny na nástěnce školy a na internetových stránkách školy bude vyhlášeno hlasování o nejlepší leták.

Odkaz na projekt SAFETIQUETTE najdete zde:  http://www.ajl.maweb.eu/