Dar pro výuku strojařů

Ve středu 26. ledna 2022, byl našim strojařů předán prostřednictvím pana Libora Frolicha dar – granitová příměrná deska, od firmy MERLIN-PLUS spol. s r.o. oleje-maziva. Darovaná granitová deska doplní inventář CNC dílny naší školy a zkvalitní výuku žáků v oblasti měření a kontroly.

Spolupráce s firmou MERLIN-PLUS spol. s r.o. oleje-maziva je na velice dobré úrovni. Nejen, že naše škola používá vysoce kvalitní obráběcí a procesní kapaliny dodávané touto firmou, ale zároveň zahajujeme i spolupráci v oblasti výuky problematiky řezných a obráběcích kapalin.

Zároveň jsou naši žáci podporováni v soutěži Skills Czech republic, z.ú.

Za věnovaný dar velice děkujeme!