CoDeSys

TERMÍN: 29.  11. 2022 ROZSAH: 8 hodin 
OBSAH  
 • odůvodnění využití
 • vlastnosti
 • konfigurace událostí (tasks)
 • konfigurace PLC
 • monitorování, zapisování, forcing
 • programovací jazyky realizovatelné v CoDeSys
 • simulace
 • trasování
 • koncept a základy IEC 61131-3
 • online – help
 • jazyky a operátory ve standardu IEC
 • standardní knihovna
 • zpracování úkolů a událostí
 • struktura projektu
 • programy, funkce, funkční bloky
 • základní vizualizace
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro konstruktéry, technology, techniky
PŘÍNOS A CÍL
 • pochopit strukturu a vlastnosti prostředí CoDeSys a základy programovacích jazyků realizovatelných v tomto prostředí
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
 • Cena na osobu 5 100 Kč bez DPH.
OBJEDNÁVKA
uchazeč (samoplátce)
nebo OBJEDNÁVKA
firma
Lektoři kurzu – zaměstnanci FESTO