CNC obrábění – CAD/CAM

V pátek 16. 6. 2023 proběhlo setkání zástupců škol a firem, za účelem vzájemného sdílení zkušeností v oblasti výuky a využití CAD/CAM. Celá aktivita byla realizována díky projektu IKAP II. JMK. Během dne se všichni účastnici měli možnost seznámit a rozšířit svoje znalosti v této problematice a nabyté vědomosti mohou aplikovat do výuky na svých školách.

Nad aktivitou převzala záštitu firma SolidVision, která zároveň vyslala svého školitele – odborníka na problematiku SolidCAM. Kromě teorie byla i praktická část, zaměřená na ukázku na školních CNC obráběcích strojích, kdy byla našimi učiteli připravena ukázka využití technologie iMachining.

V průběhu dne byla také přítomným představena soutěž Skills Czech republic a její průběh pro dovednost CNC frézování. Bylo nám ctí a potěšením, že se prezentace chopil náš absolvent, student VUT v Brně, pan Martin Češka, který drží titul Mistr ČR v CNC frézování 2022. Stejně tak byl přítomen i další náš absolvent a finalista prvního ročníku soutěže, pan Dominik Šalomon. Tuto šikovnou dvojici doplnil náš čerstvý maturant, pan Viktor Nezhoda, který se o titul mistra popere letošní rok.

Děkujeme všem za podporu a účast a těšíme se na další vzájemně přínosná setkání.