Chapadlo pro roboty a automatickou manipulaci

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 16 hodin 
OBSAH  
 • přehled, rozsah nasazení a typy mechanických chapadel
 • typy uchopení, popis a zásady pro výběr úchopných prvků
 • podtlaková (vakuová) chapadla, rozdělení a typy přísavek, jejich vlastnosti a použitý materiál
 • výpočet úchopné síly pro mechanická a vakuová chapadla, zjednodušení při využití firemního softwaru
 • zásady pro výběr chapadla z nabídky výrobce. Vlastnosti a požadavky na chapadla, výběr chapadel
 • zásady konstrukce aktivní podtlakové úchopné hlavice
 • praktické příklady nasazení chapadel
ZÁMĚŘENÍ
 • pro konstruktéry, projektanty, odborné pracovníky výroby, učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • podat přehled techniky držení a uchopování
 • ukázat přehled chapadel, výpočet úchopné síly s vhodnou mírou bezpečnosti, konstrukce úchopných prvků pro mechanická a vakuová chapadla
 • vybírat úchopné hlavice z katalogu renomovaných výrobců
 • navrhovat aktivní podtlakové úchopné hlavice.
 • získat přehled zdrojů vakua a prvků pro jejich efektivní provoz a řízení
 • vyzkoušet na praktických příkladech aplikace na robotizovaném pracovišti
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA
uchazeč (samoplátce)
nebo PŘIHLÁŠKA
firma
[wpforms id=“424122″] [wpforms id=“424060″]
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo