Česká koruna v časech krize (on-line přednáška)

Dne 23. 11. 2020 byla uskutečněna on-line přednáška v rámci projektu Experti do škol, pod záštitou České společnosti ekonomické pro třídy EPO4 a OK3 na téma: Česká koruna v časech krize, kde jsme se také lehce dotkli aktuálních problémů měnové politiky ČR. Poděkování patří žákům za účast a panu přednášejícímu doc. Ing. Svatopluku Kapounkovi, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně za jeho poznatky a čas strávený v online prostřední v SŠTE Brno, Olomoucká 61, p. o.