Červnová výuka střeleckých dovedností PUZ1 a TEP1

V rámci teoretické výuky žáků z učebního oboru PUZ-1 a maturitního oboru TEP-1 byli žáci seznamováni se střelnými zbraněmi a vlastní střelbou z palných zbraní. Tato dovednost je pro ně velmi klíčová, aby mohli být v budoucnu odborníci, kteří zbraním rozumí. Jejich první seznámení se zbraněmi, konkrétně krátkými palnými zbraněmi, které souhrnně označujeme pistole, proběhla na střelnici Mokrá-Horákov.

Žáci byli poučeni, jak se zbraní zacházet a po podrobném bezpečnostním školení přistoupili k vlastní střelbě. Jejich hlavním úkolem byla správná manipulace se zbraní, navyknutí si na projev výstřelu a na chování zbraně během střelby. Druhotným úkolem bylo zasáhnout terč vzdálený na 25 metrů.

První zaměstnání se zbraní, které již mají za sebou není poslední. Bude následovat další výuka ve střelbě, která bude prohlubovat jejich znalosti ohledně zbraní a střeliva. K jejich oboru je střelecká praxe nezbytná a bez ní nejsou schopni opravovat, nastřelovat případně ladit zbraně. Jejich zákazníci budou vyžadovat velmi kvalitní práci a bez těchto znalostí je dosažení excelentního výsledku velmi obtížné. Jenom díky náročným požadavkům na studenty těchto elitních oborů, se z nich mohou stát profesionálové, kteří bezvadně ovládají svůj obor.

Střelbě zdar!