Celostátní kolo soutěže odborných dovedností Kovo Junior

IMG_9258Celostátní kolo soutěže odborných dovedností Kovo Junior v oboru strojní mechanik – zámečník se konalo na naší škole ve dnech 11. – 12. 4. 2017. Zúčastnilo se jej celkem 18 soutěžících z 18 škol z celé České republiky. Soutěžící byli nominováni z regionálních kol pořádaných samostatně jednotlivými kraji.

Prvním úkolem bylo v časovém termínu dle zadané výkresové dokumentace zhotovit součástku „Závěs“. Postupně na ní soutěžící museli prokázat své dovednosti z řezání kovů, pilování rovinných ploch, tvarových ploch i úhlů. K tomu je čekalo přesné vyvrtání otvorů a vyřezání závitu. K dispozici měli soutěžící zámečnické dílny SŠTE Brno s běžným vybavením – ponky, svěráky, stolní vrtačky. Potřebné nářadí bylo pro soutěžící připraveno na SŠTE Brno, ale někteří soutěžící si po domluvě dle seznamu dovezli vlastní osvědčené a vyzkoušené. Posuzována byla přesnost a kvalita zpracování celé součástky „Závěs“.

Druhým úkolem pro soutěžící bylo prověření znalosti z měření. Zde probíhalo měření průměrů na osazené hřídeli mikrometrem, měření úhlů úhloměrem, zjištění druhu velikosti závitu dle vzorku a test základních znalostí z technologie.

Dozor nad regulérnosti celé soutěže měl supervizor pan Petr Ježek, zástupce firmy FERMAT CZ s.r.o.. Ten také předsedal hodnotitelské komisi, tvořené dále učiteli OV SŠTE Brno. Vzhledem k tomu, SŠTE Brno neměla v soutěži svého zástupce, bylo toto odsouhlaseno všemi zástupci pedagogických doprovodů zúčastněných škol. Tato hodnotitelská komise po celkovém změření přesnosti výroby a porovnání kvality a vzhledu jednotlivých výrobků zapsala výsledky do připravených hodnotících tabulek. Po součtech bodů z praktické části a části měření rozhodla o vítězi soutěže.

 

Výsledky soutěže

Na 1. místě s celkovým počtem bodů 288 se umístil:

Štěpán Crha, Střední škola polytechnická Olomouc 

Na 2. místě s celkovým počtem bodů 282 se umístil:

David Nováček, SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové 

Na 3. místě s celkovým počtem bodů 273 se umístil:

Martin Husařík, Střední škola lodní dopravy a tech. řemesel Děčín

 

Vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Kovo Junior v oboru strojní mechanik – zámečník se konalo v zasedací místnosti VIDA! science centrum.

Vítězové na 1. až 3. místě obdrželi diplomy za umístění a ceny věnované Cechem KOVO:

1. cena finanční odměna ve výši  3000,- Kč  
2. cena finanční odměna ve výši  2000,- Kč   
3. cena finanční odměna ve výši  1000,-  Kč 

Soutěžící na 1. až 3. místě navíc obdrželi hodnotné věcné ceny věnované sponzory školy:

1. cena: Aku šroubovák s příslušenstvím, věnovala firma FERMAT CZ s.r.o.
2. cena: Aku šroubovák, věnovala firma Stoba precizní technika, s.r.o
3. cena: Sportovní taška + USB Flash disk, věnovala firma IMI CCI CZ, s.r.o

Součastně byl vítěz Štěpán Crha ze Střední školy polytechnické Olomouc nominován na přehlídku nejlepších žáků učebních oborů České ručičky konanou dne 21. 6. 2017 v areálu BVV.

Všichni soutěžící a jejich doprovod dostali po ukončení soutěže od pořadatelů dárek, možnost 2 hodinové prohlídky expozice VIDA! science centrum.

Děkujeme všem členům organizačního týmu za výbornou přípravu a realizaci a všem sponzorům za hodnotné dary pro první tři soutěžící.

 

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána