Brněnské dny pro zdraví

zdrave_mestoVe dnech od 25. září do 4. října 2015 se v rámci projektu Brno – Zdravé město uskuteční kampaň Brněnské dny pro zdraví. Kampaň je zaměřena na motivaci brněnských obyvatel k zájmu o témata z oblasti zdravého životního stylu, jako je podpora pohybu, zdravá výživa, duševní zdraví či aktivní stárnutí. Pro návštěvníky je připravena pestrá škála 95 akcí, které jsou určeny všem věkovým skupinám. Do programové nabídky je zařazeno mnoho pohybových aktivit pro děti a mládež – běžecké a cyklistické závody, soutěž v lezení na balvanu, akce v přírodě atd. Přichystána je také řada zajímavých přednášek a seminářů, které se zabývají tématy z oblasti výchovy a vzdělávání, zásadami správného stravování či arteterapie. Návštěvníci budou mít možnost absolvovat různá zdravotní vyšetření včetně konzultací u odborníků zabývajících se problematikou odvykání kouření nebo genetickými onemocněními. Podrobný program kampaně včetně harmonogramu akcí je zveřejněn na webových stránkách projektu www.zdravemesto.brno.cz