Bobřík informatiky – pět žáků postoupilo do ústředního kola

bobrik_ITVe dnech 11.–12. listopadu 2019 proběhlo on-line národní kolo soutěže „Bobřík informatiky“. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii Senior (3. a 4. ročník) soutěžilo celkem 95 žáků a titul „Úspěšný řešitel“ a zároveň postup do ústředního kola soutěže vybojovali tito žáci: Vojtěch Bláha (IT3B), Jakub Fatrdla (IT3B), Erik Hloušek (IT3B), Radim Kroupa (IT3A) a Filip Kříž (IT3A).
V kategorii Junior (1. a 2. ročník) soutěžilo celkem 201 žáků. V této kategorii, titul „Úspěšný řešitel“ získalo celkem 32 žáků. Bližší a podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách:

  • kategorie Junior
  • kategorie Senior

Žáci řešili 12 otázek z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Obsah otázek najdete „pod pokličkou“.
Všem řešitelům patří velký dík a chlapcům blahopřejeme k postupu.