Bobřík informatiky – on-line informatická soutěž

Ve dnech 15.–16. listopadu 2021 žáci naší školy i v rámci národního kola soutěže Bobřík informatiky řešili 12 otázek z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnost.

V kategorii Senior (3. a 4. ročník) soutěžilo celkem 27 žáků. V této kategorii si nejlépe vedli Vojtěch Daněk z ME3A a Nikol Švařilová z IT4B a získali titul „Úspěšný řešitel“.

V kategorii Junior (1. a 2. ročník) soutěžilo celkem 133 žáků. V této kategorii si nejlépe vedl Tomáš Hanák a Barbora Haklová, oba z IT2A. Titul „Úspěšný řešitel“ v této kategorii získalo celkem 10 žáků. V celkovém hodnocení všech středních škol v ČR se Tomáš Hanák umístil na 39. místě z celkového počtu 12 198 soutěžících v dané kategorii.

Všem účastníkům blahopřejeme.