Bezpečnost provozu  a diagnostika hydraulických mechanismů

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
 • vztah právních a technických norem
 • aspekty životního prostředí
 • činitele ohrožení v mechanizovaných procesech
 • bezpečnostní parametry hydraulických prvků
 • manipulace s akumulátory tlaku
 • projektování bezpečných hydraulických obvodů
 • pokyny pro montáž a oživení hydraulického obvodu
 • měření a zkoušení kapalin
 • obsluha a údržba
 • měření, zkoušení a diagnostika hydraulických prvků a soustav
 • zásady hledání a odstraňování poruch
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro pracovníky ve výrobě, údržbáře konstruktéry, projektanty, bezpečnostní techniky, učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • seznámit se s požadavky současných právních a technických norem bezpečnosti práce
 • naučit tvůrčím způsobem uplatňovat péči o bezpečnost v prostoru s hydraulickými mechanizmy
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo