Best in English – Angličtinář roku

anglictinar_bestA máme tu výsledky! Soutěž se dále rozrůstá o tisíce účastníků, takže celkově soutěžilo 21110 studentů z 30 zemí a 922 škol. Naše škola se v evropském rámci umístila na krásném 376. místě z 922 škol a v rámci České republiky na 143. místě z 341 škol (vesměs gymnázií), což je velmi dobrý výsledek, protože podle typu zúčastněných škol jsme obsadili 1. místo. Nejlepších individuálních výsledků dosáhli Ethan Nový z EPO2, Tomáš Brichta z IT1A, Marek Pokorný z ME2A, Andrea Zítková z EPO2 a Tomáš Koutník z ME4C. Na výborném výsledku školy se dále podíleli Jan Hrabovský z PSP4, Jakub Adam Olbert z ME1A, Petr Bartoš z IT2A, Jiří Reitmann z IT3A a Radek Beňák z IT2A. Výsledek školy vytvořilo prvních deset umístěných žáků.
Dík a blahopřání patří všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy v této obrovské konkurenci.
PhDr. Věra Benediktová