Život a studium v cizině – na co vás připraví a nepřipraví škola

zivot_v_UKDne 7. 9. proběhla beseda s absolventem naší školy Michaelem Asterem (obor EPO), který v současné době studuje na univerzitě v Birminghamu sportovní management. Michael seznámil naše žáky s požadavky, které musí splnit, aby mohli studovat v zahraničí, a poradil jim, jak předcházet problémům při hledání vhodné školy. Zároveň zdůraznil, že odrazovým můstkem pro myšlenku studovat v zahraničí byla účast v projektu Erasmus+. Při pobytu v Anglii zjistil, že je schopen se domluvit v rodině i v práci, že se dokáže o sebe postarat a obejít se bez péče rodiny. Zároveň apeloval na žáky, aby byli hrdí na školu, ve které studují, protože osobně poznal, že může stavět na dobrých základech.

Studium v zahraničí není jednoduché, ale dá se zvládnout, i když systém výuky je naprosto odlišný od našich univerzit. V Anglii se klade důraz na samostatnost, týmovou práci a práci se zdroji. V žádném případě se netoleruje opisování z internetu, protože každá studentská práce prochází kontrolním systémem a student při porušení autorského práva může být z univerzity vyloučen. Systém studentských půjček zajišťuje mladým lidem finanční zajištění, i když samozřejmostí jsou brigády po vyučování, protože život v Anglii není levný.

Beseda se našim žákům líbila, byla pro ně podnětná a velmi motivační.

PhDr. Věra Benediktová, Mgr. Olga Myslíková