Beseda Erasmus+ – projekty pro tebe

IMG_20180615_101017Dne 15. 6. 2018 se na naší škole uskutečnila beseda na téma Erasmus+ – projekty pro tebe, kterou zorganizovala Mgr. Myslíková a zúčastnily se jí třídy EPO2, EPO3, IT1B a IT3B se svými vyučujícími. Besedu připravil a vedl bývalý student oboru MA (současné EPO) Tomáš Homola. V roce 2011 Tomáš vyjel přes projekt Erasmus+ na stáž do Jižní Anglie. Projekt měl na něho obrovský dopad a do té doby naprosto nesamostatný a nepříliš dobře jazykově vybavený student se rozhodl po maturitě cestovat a pokračovat v získávání zkušeností. Zúčastnil se různých projektů, například pracoval jako dobrovolník na eko farmě nebo se zúčastnil výměny v Lotyšsku a školicího programu ve Španělsku, atd.

Díky projektu se student také rozhodl pokračovat ve studiu a vystudoval pedagogickou fakultu na Masarykové univerzitě. Teď Tomáš jako dobrovolník pracuje v neziskové organizaci European Youth Centre Břeclav, které pomáhá mladým lidem vyjet na projekty přes různé evropské programy. Tomáš ve své prezentaci informoval žáky naší školy o vzdělávacích mládežnických projektech financovaných v rámci EU programu ERASMUS+ a o možnostech, jak vyjet na mobility přes Mládež v akci, výměny mládeže, tréninkové kurzy a evropskou dobrovolnickou službu. Student vysvětlil, jaké jsou podmínky výjezdu, náplň každého podprogramu, praktické zajištění a výhody.

Pro studenty to byla velice zajímavá beseda, díky které poznali nové možnosti výjezdu při studiu na střední nebo vysoké škole. Beseda zvýšila povědomí žáků o vzdělávacích programech a doufáme, že jim pomůže v seberealizaci a osobním rozvoji a povzbudí je ke studiu anglického jazyka a k tomu, aby se nebáli cestovat a aby hranice pro ně nebyly překážkou.

Mgr. Olga Myslíková