Akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v Programu Erasmus+ na programové období 2021-2027

Už podruhé byla v březnu 2021 naší škole ve Výzvě 2020 udělena Akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v Programu Erasmus+ na programové období 2021–2027 (č. akreditace 2020-1-CZ01-KA120-VET-094202), což umožňuje pravidelně realizovat zahraniční výjezdy (mobility žáků a zaměstnanců školy v oblasti odborného vzdělávání) po celou dobu akreditačního období, tj. do roku 2027. Akreditované organizace mají možnost každý rok žádat o grantové prostředky zjednodušenou formou žádosti.
Získání akreditace rovněž potvrzuje, že naše škola řídí vysoce kvalitní projekty mobility a oceňuje úsilí školy o dosažení vyšší míry internacionalizace při odborném vzdělávání a přípravě prostřednictvím programu Erasmus+.
Doufáme, že akreditace pomůže škole dále naplňovat dlouhodobé strategie vývoje školy, a to zvýšení počtu mobilit žáků a pracovníků, vytvoření efektivní mezinárodní spolupráce, která zabezpečí výměnu zkušeností a zavedení inovativních a osvědčených vyučovacích metod a nástrojů a povede k profesnímu růstu pracovníků školy, managementu, ke zvýšení konkurenceschopnosti našich žáků a zajistí dlouhodobou udržitelnost školy na trhu vzdělávání.
Děkujeme paní Mgr. Olze Myslíkové, vedoucí programu Erasmu+ na naší škole, za mimořádný úspěch v získání akreditace!!!

Certifikát o udělení Akreditace Erasmus