Absolventský projektový den pro naše žáky

Dne 5. 4. 2023 proběhl na naší škole Projektový den finanční gramotnosti, který kompletně zorganizovali naši bývalí žáci a nyní studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Akce se zúčastnili žáci EPO3A a EPO3B. Po úvodním představení organizátorů akce proběhla zajímavá přednáška, jejíž obsah byl upraven, dle návrhů našich žáků.

Přednášejícím byl Ing. Jiří Omelka ze společnosti Sirius Finance, a. s. Přednáška obsahovala konkrétní přístupy ke zdravým rodinným financím. Řeč byla například o krátkodobé a dlouhodobé finanční rezervě, nezdravých dluzích, přístupu k investování, tedy o finanční stabilitě.
Došlo také na praktické ukázky. Po krátké přestávce se rozdělili žáci do skupin, ve kterých soutěžili v rámci ekonomických témat o drobné ceny.
Děkujeme organizátorům za příjemné a poučné odpoledne!