Absolventi inspirují

Dne 21. 1. 2014 proběhly ve třídách IT1B, EPO1 a EPO3B besedy s úspěšným absolventem naší školy p. Petrem Zouharem, který pracuje jako stevard u letecké společnosti Ryanair. Studenti se živě zajímali o jeho pracovní kariéru a cestu, kterou si splnil svůj dětský sen.

V EPO3 se studentky navíc zapojily do předvádění simulací, které letušky a stevardi musí dokonale ovládat, takže se ve třídě vytvořila skvělá atmosféra.  I po těchto besedách si žáci uvědomili, jak je důležité dobře ovládat alespoň jeden cizí jazyk a klást si vysoké cíle, které se jim díky úsilí a píli v budoucnu splní.