Newsletter Scio

Newsletter upozorňuje na poslední termín Národních srovnávacích zkoušek a přináší rady týkající se maturity.