Exkurze – DKV Brno-Maloměřice

06Ve dnech 9. a 10. června žáci tříd ME1B a MEZ1 navštívili železniční depo kolejových vozidel (DKV) v Brně-Maloměřicích. Oba obory jsou zaměřeny na elektrotechniku a tak měli možnost v praxi vidět své možné budoucí pracovní uplatnění. Na začátku jsme byli všichni upozorněni na bezpečnost během prohlídky depa, dostalo se nám prvních informací ohledně postavení DKV – Brno v hierarchii koncernu ČD, a.s. a také základní informace o železniční síti v ČR. Dále během dne nám pracovníci depa ukázali různé druhy kolejových vozidel, seznamovali nás s jejich provozní údržbou, poukazovali na odlišnosti starších a moderních strojů. Dále jsme měli možnost nahlédnout na rozličná pracoviště a prohlédnout si různé stroje včetně moderních vlakových souprav RegioPanter. Všichni účastníci se tak seznámili s údržbou celého vlaků, specifikami prací na údržbě těchto strojů a závěrem nám byla nabídnuta možnost praxí našich žáků v tomto podniku. Děkujeme za možnost navštívit tento podnik a za velice vstřícný a odborný přístup, který nám během dne zaměstnanci DKV věnovali.