3měsíční stáže v Irsku aneb Jak si užít Irsko za 3 měsíce!

Ve dnech 4. 5. – 3. 8. 2022 sedm žáků naší školy absolvovalo stáže v hlavním městě Irska – Dublinu uskutečněné ve spolupráci s naším novým zahraničním partnerem InternsPlus.

Žáci vyjeli na aktivitu ErasmusPro – dlouhodobé stáže žáků v podnicích díky grantu z Programu Erasmus + ve výzvách 2019 a 2021: 2 žáci v rámci projektů č. 20191CZ01-KA116-060254 a 5 žáků v rámci projektu č. 20211CZ01-KA121-VET-000007322.

Stáží se zúčastnili žáci 3. ročníků maturitních oborů – 1 žák z oboru Informační technologie, 1 žák z oboru Mechanik elektrotechnik, 2 žákyně oboru Ekonomika a podnikání, 3 žáci oboru Strojírenství.

Pro některé žáky letošní výjezd nebyl první zkušeností s projektem Erasmus+, 3 účastníci z minulého roku byli vybráni pro účast na projektu jako nejlepší ve svém oboru.

Letos se všichni účastníci této aktivity před výjezdem zúčastnili přípravného kurzu a online jazykového kurzu v systému OLS, dokončení, což bylo i podmínkou účasti na projektu.

Rovněž 2 žáci oboru Strojírenství před stáží absolvovali virtuální školení z BOZP – Online Manual Handling Course zakončený testem – Practical Assessment.

Po seznámení se s firmou a zaměstnanci, zvládnutí školení z BOZP se žáci naplno zapojili do chodu svého pracoviště a kromě plnění 3 jednotek učení se zaměřením na svůj obor pomáhali i s dalšími úkony podle potřeb podniku. Každý účastník během stáže plnil 3 jednotky učení každá v délce 20–22 pracovních dnů, ze kterých byl svým instruktorem ve firmě hodnocen a výsledky hodnocení byly zapsány v osobních záznamech. Všichni žáci splnili naplánované úkoly, byli velmi pozitivně hodnoceni, splnili podmínky projektů a získali Europass mobility – potvrzení o absolvování stáže a doporučující dopisy.

Žáci si ve svých podnicích ověřili poznatky a znalosti získané při teoretickém studiu, prohloubili si odborné dovednosti, seznámili se s pracovním prostředím své firmy, s pracovními podmínkami v hostitelské zemí a získali spoustu cenných zkušeností a praktických dovedností ze svého oboru a navázali přátelství se zaměstnanci ve svém pracovním kolektivu.

Během pobytu byli účastníci ubytováni v hostitelských rodinách, kde si mohli procvičit svou angličtinu, ochutnat místní speciality a dozvědět se něco málo o životě, historii a krásách Irska přímo od místních obyvatel.

Volný čas žáci trávili dle své libosti – chodili na procházky podél pobřeží, jezdili na kolech, navštěvovali krásné parky, kterých je v Dublinu spousta, chodili do kina, objevovali kulturu, navštěvovali rybářské vesničky a ochutnávali speciality místní kuchyně a mnoho dalšího.

Během mnohých víkendových celodenních výletů se žáci podívali například do Boyne Valley a Trim Castle, Cork a Blarney Castle, Dark Hedges a Belfast, a spolu s 1měsíční skupinou na Wicklow Mountains, Cliffs of Moher, Giant‘s Causeway, Galway a Connemara včetně dvou projížděk lodí – kolem Cliffs of Moher a Killary Fjord. Rovněž žáci navštívili hodně památek a historických míst v Dublinu, jako EPIC museum, Dubliniia museum, Národní galerie, Národní museum, The Little museum a spousty dalších.

Společné trávení volného času a výlety stmelily kolektiv a znásobily zážitek z pobytu a z nádherného Irska.

Navzdory stereotypům o špatném irském počasí měli žáci letos i štěstí na výjimečně krásné sluneční dny a vysoké teploty v květnu a červenci a mohli si maximálně užít pobřeží, řeku Liffey a Irské moře.

Pobyt účastníků byl zakončen slavnostní závěrečnou schůzkou a neformální besedou s organizátory, na níž žáci měli možnost sdílet své dojmy a postřehy z pobytu a stáží a obdrželi certifikáty. Po schůzce ještě na účastníky čekala poslední společná procházka Dublinem, poslední focení oblíbených míst a rozloučení se svou rodinou.

I když 3 měsíce jsou dlouhá doba, nikomu se nechtělo odlétat domů, protože Dublin a Irsko přirostlo všem k srdci.

Nejhezčí a nejzajímavější 3 měsíce plné zážitků skončily, ale u účastníků zanechaly nejen pěkné vzpomínky, ale i získané odborné zkušenosti, životně důležité dovednosti a schopnosti, které účastníci určitě zužitkují ve svém profesním a osobním životě.

Zpracovala: Mgr. Olga Myslíková