Nová družební škola

V září zástupci naší školy navštívili odbornou školu Strukovna škola Vice Vlatkovića v Zadaru v Chorvatsku.
Cílem návštěvy bylo seznámit se s tamější školou, která patří k nejlepším v celém Chorvatsku, zjistit možnosti budoucí spolupráce a seznámit se s chloubou školy – automobily na solární pohon, které byly zkonstruovány tamějšími studenty a učiteli. Škola se může pochlubit také solárním centrem, které provozuje a slouží i veřejnosti.
Recipročně naši školu navštívila chorvatská delegace v měsíci říjnu a během jednání byla domluvena další spolupráce mezi oběma školami. Během obou setkání byly navázány vřelé přátelské vztahy, které bychom rádi dále rozvíjeli.
Důležitost obou návštěv byla rovněž podtržena skutečností, že jsme byli přijati zadarským primátorem i brněnským náměstkem primátora p. Juránkem.

Věříme, že spolupráce s novou školou bude úspěšná.