1. místo v soutěži „Soutěž s FabLabem“

V období říjen – prosinec 2021 se konala soutěž „Soutěž s FabLabem“, které se zúčastnili žáci David Čožík, David Košir a Pavel Filipovič z ME4B a Tomáš Březina z IT4B s paní učitelkou Ing. Evou Kaspříkovou.

16. 12. 2021 žáci získali v soutěži tři ocenění:
1. místo – Cena poroty
1. místo – Cena diváka
Honzova cena

Žáci absolvovali ve FabLabu školení na technologie (3D tisk, laserová řezačka) a následně si zvolili projekt, na kterém pracovali. Jako projekt vytvořili funkční model formule ročníku 2022 v poměru 1:11.
K velkému úspěchu gratulujeme!