Zámečník (PK 23-003-H)

V Ý U K A termín:
dny:
2024
PO, ÚT, ST a ČT
 V Ý U K A rozsah:
čas:
300 hodin / 8 hodin ZZ
14:30–19:30 hod
OBSAH  
 • Ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním a zakružováním.
 • Měření vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu.
 • Orientace v technologických postupech.
 • Měření a kontrola délkových rozměrů a geometrických tvarů.
 • Výroba jednoduchých součástí na běžných konvenčních obráběcích strojích.
 • Rovnání kovů pod lisem, bez použití lisu, pomocí ohřevu.
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek a přístrojů.
 • Sestavování dílů, součástí, části strojů a zařízení.
ZÁMĚŘENÍ
 • Uchazečům, kteří se chtějí a mají zájem naučit se zámečnické práce.
 • Pracovníkům, kteří chtějí zefektivnit svojí práci.
 • Technologům, kteří chtějí rozšířit svoji zámečnickou odbornost.
PŘÍNOS A CÍL
 • Orientovat se ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení.
 • Volit postup práce, potřebné nástroje, pomůcky a materiál pro ruční a strojní obrábění.
 • Tvarovat kovové a nekovové materiály.
 • Posuzovat odlišnosti mezi materiály.
 • Charakterizovat a používat odborné způsoby zpracování kovů a nekovových materiálů.
 • Ovládat zámečnické práce.
 • Číst technologické dokumentace.
 • Používat příslušné technické normy, platné ISO normy včetně Strojnických tabulek.
ZAKONČENÍ A CENA
 • Závěrečná písemná a praktická zkouška profesní kvalifikace.
 • OSVĚDČENÍ o získání profesní kvalifikace.
 • Maximální počet 10 účastníků / cena na osobu 39 000 Kč.
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři kurzu
Petr JAKUBÍČEK
Miloš PRUŠA
Ing. Tomáš RUDOLF