Ventily v procesní automatizaci

TERMÍN: 24. 10. 2022 ROZSAH: 8 hodin 
OBSAH  
  • obecný přehled typů a funkcí procesních ventilů/klapek, jejich jednoznačná specifikace v poptávkové komunikaci, schematické značení ve výkresu
  • dvojcestné a vícecestné ventily, dvojdílné, třídílné armatury, typy připojení do potrubí
  • dimenzování ventilů, specifikace přírub, základní hydraulické návrhové potrubní výpočty, tlakový ráz
  • volba materiálového provedení elastomerů – přehled chemických a teplotních odolností
  • principy a volba pohonů ventilů (manuální, hydraulický, elektrický, pneumatický) – specifické aplikace
ZÁMĚŘENÍ
  • pro konstruktéry, technology, údržbáře
PŘÍNOS A CÍL
  • seznámit se s konstrukcí ventilů pro procesní techniku
  • porozumět řídícím systémům v procesní technice
ZAKONČENÍ A CENA
  • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
  • Cena na osobu 4 900 Kč bez DPH.
OBJEDNÁVKA
uchazeč (samoplátce)
nebo OBJEDNÁVKA
firma
Lektoři kurzu – zaměstnanci FESTO