Úvod do řízení programovatelným automatem (SimaticS7)

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 16 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • struktura a komponenty PA, princip funkce
 • připojování vstupních a výstupních signálů
 • programování v programovacím prostředí STEP 7
 • programování PA podle normy IEC 1131-3 na PC (jazyk povelů, reléové schéma, funkční bloky)
 • vytvoření kompletního projektu
 • struktura programu, ovládání vstupně/výstupních zařízení
 • praktická cvičení s PA, PC, elektrickými a elektronickými čidly a s pneumatickými akčními členy
ZÁMĚŘENÍ
 • kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty a učitel
PŘÍNOS A CÍL
 • porozumět struktuře a funkci programovatelného automatu
 • vytvářet samostatně jednoduché progra- my podle normy IEC 1131-3testovat navržené programy testovat na elektropneumatických cvičebních zařízeních
 • poznat možnosti použití, kritéria výběru a různé druhy programování PA
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo