Úvod do elektrohydrauliky

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • základní elektrotechnické výrazy a vztahy
 • základní elektrické a elektronické součásti
 • značky a označování v elektrotechnice
 • elektromagnety a jejich vlastnosti
 • hydraulické výkonové prvky
 • bezpečnost elektrických zařízení
 • popis funkce a řešení praktických úloh
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, mistry, konstruktéry, učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • porozumět obvodům s reléovým řízením a výkonovou hydraulikou
 • umět zapojovat a používat obvody s reléovým řízením a výkonovou hydraulikou
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo