Úvod do elektrohydrauliky

TERMÍN: 19.–21. 10. 2022 ROZSAH: 24 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • základní elektrotechnické výrazy a vztahy
 • základní elektrické a elektronické součásti
 • značky a označování v elektrotechnice
 • elektromagnety a jejich vlastnosti
 • hydraulické výkonové prvky
 • bezpečnost elektrických zařízení
 • popis funkce a řešení praktických úloh
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, mistry, konstruktéry, učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • porozumět obvodům s reléovým řízením a výkonovou hydraulikou
 • umět zapojovat a používat obvody s reléovým řízením a výkonovou hydraulikou
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
 • Cena na osobu 12 960 Kč bez DPH.
OBJEDNÁVKA
uchazeč (samoplátce)
nebo OBJEDNÁVKA
firma
Lektoři kurzu – zaměstnanci FESTO