Stáž Bratislava 2019

V rámci 1. běhu projektu 2018-1-CZ01-KA116-047060 – Inovativní evropské zkušenosti, postupy a technologie 2, Program Erasmus+ v termínu od 09. 09. 2019 do 20. 09.  2019 10 žáků naší školy se zúčastnilo 2tydenních stáží v laboratořích Strední priemyselné školy strojnícké, Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava a ve firmách v Bratislavě. Je to nový program zahraniční spolupráce, který jsme měli možnost využít, a jako první studenti naší školy zjistit jaké je to pracovat na Slovensku. Tato stáž byla speciálně zaměřená na technické obory MS a PSP a během těchto dvou týdnů jsem se toho hodně naučil.

Naše cesta na Slovensko začala na dolním nádraží, kde jsme se shromáždili a vlakem se vydali na cestu. Cesta trvala asi jen dvě hodiny, mezitím jsme si mohli mezi sebou vyměňovat naše dojmy a pocity z této akce. Po jednoduchém nalezení našeho nového bydliště na dva týdny, internátu pro střední školy na ulici Vranovská, jsme se ubytovali ve velmi střídmě zařízených pokojích. Sdílený záchod a koupelna nebyli žádné terno, ale věřím, že toto cvičení soudržnosti a pochopení pro ostatní nám pomohlo se posunout o úroveň víš v našem každodenním životě. Jídlo bylo zajištěno: polopenze snídaně, večeře, v budově internátu. Každý z nás dostal přídělové lístky, mohli jsme si na vlastní pěst vyzkoušet, jaké to bylo žít jako civilista za války. Obědy to ale většinou díky našemu doprovodu s velkou vervou doháněli, a můžu říct, že nebyl den, kdybych si nepochutnal.

Po prozkoumání naší hostující školy a jejich kantýny, jsme si vyzkoušeli jaké je to se vyučovat v nejmodernějších učebnách a laboratořích v Bratislavě. Zde jsme měli možnost během 3 dnů si vyzkoušet různorodé úkoly v hydraulice, pneumatice a automatizaci. Také nám zajistila školeného průvodce, aby nás provedl po největších památkách, co se v Bratislavě vyskytují. Odpolední prohlídka města byla rozkouskována na tři dny.

Následně jsme nastoupili do naší nové práce. Ta byla různorodá, pracovali jsme ve strojírenských firmách. Plněni jsme jednotku účetní: Obsluha CNC strojů, což zahrnovalo seřízení, nastavení a zhotovení výrobků na CNC stroji: soustruhu nebo frézce podle možností firmy, provedení kontrolních měření a dokončovacích práci. Zároveň jsme pomáhali ve firmě s dalšími úkony, jako je zpracovaní materiálů/kovů, údržba pracovního místa, strojů.

Jelikož náš průvodce svou práci odvedl na výbornou, o víkendu nám zbývala pouze krásná projížďka na Dunaji, a výstup na hrad Děvín. Výlety byli vždy doplněny obědem, takže všichni byli spokojeni.

Musím říct, že stáž z mého hlediska byla velmi přínosná. Díky této stáži jsme se zdokonalili ve svém oboru, nabrala spoustu nových pracovních zkušeností, naučila se know-how v provozu, a poznala novou kulturu.

Účastník stáže – Pánek Roman