Maturitní obory – Mechanik seřizovač

MS3A; 26 žáků; Mgr. Kateřina Kardošová
Písemná zkouška Praktická zkouška Příprava Ústní zkouška
10. červen 11. červen 19. červen 25. červen
12. červen 20. červen
13. červen 21. červen
24. červen
Hodnocení praktické zkoušky 17. červen
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 18. červen
Slavnostní předání vysvědčení a výučních listů žákům 28. červen
MS3B; 26 žáků; Mgr. Marie Závodná
Písemná zkouška Praktická zkouška Příprava Ústní zkouška
10. červen 13. červen 20. červen 26. červen
14. červen 21. červen
17. červen 24. červen
25. červen
Hodnocení praktické zkoušky 18. červen
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 19. červen
Slavnostní předání vysvědčení a výučních listů žákům 28. červen