Maturitní obory – Mechanik seřizovač

MS3A; 29 žáků; Mgr. Táňa Novotná

Písemná zkouška Praktická zkouška Příprava Ústní zkouška
8. červen 9. červen 20. červen 26. červen
12. červen 21. červen
13. červen 22. červen
23. červen
Hodnocení praktické zkoušky 14. červen
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 19. červen
Slavnostní předání výučních listů žákům 30. červen

MS3B; 30 žáků; Ing. Martin Svoboda, DiS., MBA

Písemná zkouška Praktická zkouška Příprava Ústní zkouška
8. červen 13. červen 21. červen 27. červen
14. červen 22. červen
15. červen 23. červen
26. červen
Hodnocení praktické zkoušky 16. červen
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 20. červen
Slavnostní předání výučních listů žákům 30. červen